Định giá cổ phiếu VHM (Vinhomes): Duy trì vị thế dẫn đầu trong chu kì thị trường mới

Vinhomes (VHM) là doanh nghiệp đầu ngành bất động sản, với lợi thế quỹ đất lớn nhất Việt Nam và tiềm lực tài chính vững mạnh.