6 ngân hàng lớn Trung Quốc bơm 140 tỷ USD cứu bất động sản

Các nhà băng quốc doanh đã ký thoả thuận cấp tín dụng cho một số doanh nghiệp bất động sản nhằm tạo điều kiện cho thị trường ổn định, lành mạnh.