Đánh giá cổ phiếu CII: tham vọng mở rộng BOT và các mảng mới thu hút lực cầu vào cổ phiếu

Tại Đại hội cổ đông bất thường của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) ngày 19/9,  Công ty đã trình bày với các nhà đầu tư kế hoạch sửa đổi ngành nghề kinh doanh và kế hoạch phát triển các dự án cơ sở hạ tầng mới.