Quá ngộp, doanh nghiệp bất động sản khả năng sẽ bán tài sản cho nhà đầu tư ngoại

Theo chuyên gia, năm 2023-2024 có thể là giai đoạn bùng nổ mua bán sáp nhập (M&A) do nhiều chủ đầu tư khát vốn, cần bán tài sản để vượt khó.