BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu ITC, giá mục tiêu 27.400 đồng/cp

Công ty Chứng khoán BSC khuyến nghị MUA mã cổ phiếu ITC với giá mục tiêu 27,400 VND/CP theo phương pháp P/B và mức chiết khấu vào giá 20%.