Đánh giá cổ phiếu HPG (Hòa Phát): giờ chỉ nên theo dõi và chờ điểm mua cho mục tiêu dài hạn

Nhà đầu tư ưa thích cổ phiếu HPG và cổ phiếu thép theo dõi kỹ công suất sản xuất và sản lượng bán hàng của các doanh nghiệp này để đánh giá đúng khả năng phục hồi và tìm điểm mua hợp lý cho dài hạn.