Cập nhật cổ phiếu HDB (HDBank): Giảm lãi suất cho vay đến 3,5%/năm dịp cuối năm

Sáng 28/11, HDBank đã công bố giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh, với số tiền giảm lãi suất lên tới 120 tỷ đồng. Thời gian áp dụng từ 1/11 đến 31/12/2022