Định giá cổ phiếu AGG (An Gia): chờ thu lãi từ The Sóng và The Standard, giá hợp lý 49.725 đồng/cp

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của AGG (An Gia) phụ thuộc nhiều vào tiến độ hai dự án gối đầu là Dự án 3.1 và The Gió. Cũng cần đề phòng rủi ro từ sự điều chỉnh chung của nhóm bất động sản.