Định giá cổ phiếu BSR: giá dầu sụt giảm có thể ảnh hưởng xấu, giá mục tiêu 16.600 đồng/cp

SSI đưa ra khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu BSR, với giá mục tiêu 1 năm là 16.600 đồng/cp dựa trên P/E mục tiêu là 8x, là mức bình quân của các công ty trong khu vực.