Khởi tố ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt (TVB) tội thao túng cổ phiếu

Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt, bị khởi tố với cáo buộc có dấu hiệu thao túng giá cổ phiếu BII và TGG.