Tổng giám đốc Louis Capital (TGG) Ngô Thục Vũ lý giải việc cổ phiếu 'lau sàn' liên tục sau khi trùm Đỗ Thành Nhân bị bắt

Ông Ngô Thục Vũ - tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital (mã chứng khoán TGG) - vừa gửi giải trình đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, về việc cổ phiếu TGG giảm sàn 5 phiên liền, kể từ ngày 10 đến 16-6.