Doanh nghiệp ngành vận tải biển lại lãi đậm

Nhiều doanh nghiệp vận tải biển báo lãi 9 tháng vượt kế hoạch cả năm khi nhu cầu vận chuyển lớn, giá cước vẫn neo ở mức gấp đôi trước dịch.