Triển vọng ngành dầu khí năm 2023: Khả quan

Nhiều doanh nghiệp sẽ hưởng lợi nhiều từ sự khởi sắc của Giá dầu thế giới và nhu cầu năng lượng và nhiên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh trong nước tăng lên.