#

Có ai ngờ, ngành dược cũng khổ vì COVID chứ không phải hưởng lợi dễ dàng như vẫn tưởng

Các biện pháp giãn cách thắt chặt, đặc biệt là các tỉnh phía Nam đã gây ra sự gián đoạn trong hoạt động cung ứng và phân phối thuốc. Các công ty dược phẩm lớn ở miền Nam phải cắt giảm sản lượng 20 - 30% trong tháng 7 và tháng 8 để thực hiện yêu cầu “3 tại chỗ” của Chính phủ.