Định giá cổ phiếu CTG (VietinBank): giá hợp lý 29.228 đồng/cp

Biên lãi ròng NIM của Ngân hàng VietinBank (CTG) thu hẹp do lãi suất huy động dự kiến tăng và áp lực duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp.