#

Lợi nhuận ngân hàng chững lại song vẫn cao đáng mơ ước so với các ngành khác

Nguyên nhân khiến lợi nhuận các nhà băng sụt giảm do tăng trưởng tín dụng chậm lại và biên lãi thuần giảm vì phải giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.