Định giá cổ phiếu MSB (Ngân hàng Hàng hải): BVSC khuyến nghị OUTPERFORM, giá mục tiêu 16.700 đồng/cp

MSB có lợi thế chi phí vốn thấp khi sở hữu tỷ lệ CASA cao và cơ cấu vay liên ngân hàng cũng ở mức cao trong hệ thống.