Định giá cổ phiếu NT2 (Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2): giá mục tiêu 23.000 đồng/cp

SSI & Rồng Việt & FPTS & BSC & Yuanta

11/06/2024 16:47

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2) là cổ phiếu phòng thủ với dòng tiền hoạt động ổn định. Lợi nhuận dự kiến phục hồi trong năm 2024.

nt2-1616827495.jpeg

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - NT2

NT2 đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2024, LNTT và LNST lần lượt là 6,3 nghìn tỷ đồng (-2% svck), 76 tỷ đồng (-85% svck) và 68 tỷ đồng (-86% svck).

Lưu ý rằng doanh thu này bao gồm khoản bồi thường lỗ tỷ giá 177 tỷ đồng (cho năm 2020, 2021 và phần còn lại của năm 2019) và thu nhập từ phí dịch vụ môi trường rừng (89 tỷ đồng) NT2 đã phải nộp trong giai đoạn 2018-2023, chưa được quy định trong Hợp đồng mua bán điện (PPA) hiện hành của công ty.

Riêng đối với doanh thu phát điện, NT2 đặt kế hoạch đạt 6,1 nghìn tỷ đồng (-4% svck), với sản lượng phát điện là 3,2 tỷ kWh (+11% svck). Theo đó, các kế hoạch LNTT và LNST của công ty là khá thận trọng, vì lợi nhuận thực tế từ năm 2014-2023 thường cao hơn kế hoạch đặt ra.

Lưu ý rằng kế hoạch này của công ty cũng có nghĩa là lợi nhuận trước thuế cốt lõi (không tính đến khoản bồi thường lỗ tỷ giá và phí dịch vụ môi trường rừng như đề cập ở trên) là lỗ191 tỷ đồng. Các khoản thu nhập bất thường trên chưa chắc chắn sẽ được ghi nhận vào năm 2024 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hiện đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC) ban đầu giao sản lượng 1,3 tỷ kWh (-54% svck) với sản lượng hợp đồng (Qc) là 1 tỷ kWh cho năm 2024 (-69% svck), chủ yếu là do tình trạng thiếu khí ở khu vực Đông Nam Bộ cũng như việc ưu tiên huy động điện từ các nguồn điện rẻ hơn của EVN như điện than và năng lượng tái tạo.

Để bám sát kế hoạch sản lượng là 3,2 tỷ kWh, NT2 dự kiến sẽ tích cực đàm phán sản lượng Qc theo tháng cũng như giá vận chuyển khí của đường ống khí Phú Mỹ – Hồ Chí Minh với các bên liên quan để nâng sản lượng Qc tổng thể cho năm 2024, đây cũng là một yếu tố hỗ trợ tăng. Tuy nhiên, NT2 dự kiến sẽ hòa vốn trong nửa đầu năm 2024 và ghi nhận lỗ trong Q3/2024.

Tính đến tháng 5/2024, công ty đã nhận được toàn bộ khoản phải thu từ EVN liên quan đến hoạt động bán điện tính đến tháng 2/2024. NT2 đặt mục tiêu sản lượng phát điện theo năm sẽ phục hồi lên 4 tỷ kWh từ năm 2025 trở đi, nhờ vào hợp đồng bán khí (GSA) 25 năm với PV GAS (GAS: HOSE) cho đến năm 2036.

Ngoài ra, NT2 lạc quan về tình trạng thiếu khí sẽ bớt căng thẳng hơn (do nhà máy điện khí Phú Mỹ 2.2 dự kiến sẽ được bàn giao cho EVN vào năm 2025). Cụ thể, Phú Mỹ 2.2 ban đầu được phát triển theo hình thức nhà máy BOT (Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao), đòi hỏi các cam kết nguồn cung khí tự nhiên đặc biệt. Nếu việc chuyển giao thành công thì cam kết đó sẽ không còn tồn tại.

Lưu ý giá khí hiện tại của NT2 ở mức 9,5 USD/MMBTU (tính đến tháng 4/2024), trong khi công ty cho biết giá khí LNG ở mức 12 USD/MMBTU. Do đó, NT2 có thể sẽ được hưởng lợi từ việc ưu tiên huy động điện của EVN so với các nhà máy sử dụng nhiên liệu LNG trong tương lai.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 và 2024: NT2 đặt kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt 1.500 đồng/cổ phiếu cho năm 2023. Trước đó, công ty đã trả đợt đầu tiên trị giá 700 đồng/cổ phiếu vào ngày 29/3/2024. Đối với năm 2024, NT2 dự kiến sẽ không chia cổ tức cho năm này.

SSI khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 12 tháng là 23.000 đồng/cổ phiếu. Dự báo LNST năm 2024 và 2025 cho NT2 lần lượt là lỗ 256 tỷ đồng và lãi 32 tỷ đồng.

Thành viên cập nhật ngày 28/12/2023: SSI khuyến nghị KHẢ QUAN, giá mục tiêu 27.620 đồng/cp

Việc không có khoản nợ nước ngoài có thể giúp NT2 tránh được tác động rủi ro tỷ giá. Tuy nhiên, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang gặp khó khăn về tài chính nên vòng quay chuyển đổi tiền mặt của NT2 đã vượt quá 100 ngày trong năm 2023 do EVN trì hoãn thanh toán tiền bán điện.

Để đảm bảo đủ vốn lưu động cho hoạt động, NT2 đã tăng nợ ngắn hạn lên 926 tỷ đồng (tại thời điểm cuối tháng 9/2023 so với 630 tỷ đồng tại thời điểm cuối Q3/2022). Do đó, NT2 khó có thể chi trả mức cổ tức hấp dẫn cho năm 2023 và 2024 như năm 2022 (2.500 đồng/cổ phiếu hay tỷ suất cổ tức là 8,7%).

Dự báo LNST năm 2023 sẽ giảm 52% svck. Tuy nhiên, lợi nhuận sẽ phục hồi trong năm 2024 (tăng 37% svck) vì công suất hoạt động của NT2 sẽ cải thiện do không tiến hành bảo dưỡng lớn và tình trạng thiếu khí ít trầm trọng hơn như năm 2023.

Kết quả kinh doanh Q4/2023 của NT2 có thể là yếu tố hỗ trợ ngắn hạn đối với giá cổ phiếu NT2 vì NT2 đã hoàn tất bảo dưỡng vào cuối tháng 10, cho thấy lợi nhuận sẽ tăng trưởng so với quý trước. Ước tính LNST Q4/2023 sẽ tăng 6,3% svck.

Thông thường, nhu cầu điện hàng năm thường tốt vào tháng 11 và tháng 12. Với giá mục tiêu 1 năm theo pp DCF là 27.620 đồng/cp, SSI hiện khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu NT2.

KQKD Q4/2023 dự kiến sẽ ảnh hưởng bởi đợt đại tu (T10) và giá FMP thấp

Dự phóng KQKD Q4/2023 của NT2 sẽ tăng trưởng âm YoY do (1) kỳ đại tu trong tháng 10 và (2) giá FMP trong Q4 ở mức thấp so với Pc. Lợi nhuận trong Q4 của NT2 sẽ chủ yếu đến từ khoản thanh toán theo hợp đồng (Cfd) trong khi khoản thanh toán trên thị trường điện giao ngay sẽ ở mức rất thấp.

Với giả định mức Qc (sản lượng điện hợp đồng) là 730  triệu kWh và Qm (sản lượng điện thực phát) là 550 triệu kWh trongQ4/2023, dự phóng doanh thu và LNST Q4/2023 của NT2 sẽ lần lượt đạt khoảng 1.133 tỷ đồng (+39% QoQ và -41% YoY) và 8,3 tỷ đồng (-95% YoY).

Tương ứng, doanh thu và LNST cả năm 2023 dự phóng sẽ lần lượt đạt 6.315 tỷ đồng (-28% YoY) và 263 tỷ đồng (-70% YoY), tương đương EPS là 898 đồng/cổ phiếu.

KQKD kỳ vọng sẽ phục hồi trong năm 2024

Kỳ vọng khoản đền bù tỷ giá (155,3 tỷ đồng) sẽ ghi nhận trong năm 2024, thay vì Q4/2023 như dự phóng cũ. Cho cả năm 2024, dự phóng sản lượng điện sẽ phục hồi, đạt mức 3,449 tỷ kWh (+15% YoY). Giả định mức sản lượng này (bằng 80% CSTK và thấp hơn trung bình nhiều năm) do sự chưa chắc chắn về vấn đề nguồn cung khí đầu vào khi hiện nay khả năng cung cấp khí nội địa cho sản xuất điện tại khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn 2024-2025 suy giảm. 

Theo công văn số 1087/KVN-ĐĐK ngày 11/7/2023 của PV Gas dự kiến khả năng cấp khí nội địa cho sản xuất điện tại khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn 2024 là 3,06 tỷ Sm3 và 2.61 tỷ Sm3 vào năm 2025. Hiện tại, kho LNG 1 MTPA Thị Vải là một giải pháp để bổ sung buồn khí LNG tái hóa trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu từ các mỏ khí thiên nhiên. Tuy nhiên cần thời gian để đàm phán, thống nhất hợp đồng mua bán (giá và khối lượng LNG nhập).

Với giả định giá khí trung bình ở mức 9,1 USD/mm BTU (+1,1% YoY) và các yếu tố trên, dự phóng doanh thu và LNST trong năm 2024 của NT2 sẽ lần lượt đạt mức 7.594 tỷ đồng (+20% YoY) và 417 tỷ đồng (+59% YoY), tương đương EPS là 1.426 đồng/cổ phiếu.

Trong dài hạn, NT2 là một cổ phiếu phòng thủ với dòng tiền hoạt động ổn định, đặc biệt khi công ty đã hoàn thành xong nghĩa vụ nợ dài hạn, và mức khấu hao sẽ hạ dần trong giai đoạn tới (từ 2025).

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, khó khăn trong KQKD vẫn còn tiếp diễn. Nhà đầu tư có thể cân nhắc thời điểm mua vào với mức giá hợp lý để đạt được cả kỳ vọng về tỷ suất sinh lời (lãi vốn) trong dài hạn bên cạnh mức cổ tức tiền mặt đều đặn hàng năm.

Rồng Việt duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP với  giá mục tiêu tầm nhìn một năm với NT2 là 23.900 đồng/cổ phiếu, bao gồm cả mức cổ tức tiền mặt kỳ vọng là 1.500 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới. 

Cập nhật ngày 22/6/2023: TRIỂN VỌNG 2023 BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CÔNG TÁC ĐẠI TU NHÀ MÁY

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2) đang phải đối mặt với một số rủi ro và kết quả kinh doanh nhiều khả năng sẽ sụt giảm trong năm 2023

Sản lượng điện 2022 phục hồi, LNST tăng trưởng đột biến nhờ khoản doanh thu đền bù chênh lệch tỷ giá. Sản lượng điện năm 2022 của NT2 tăng 27% so với năm 2021, đồng thời năm 2022 NT2 cũng ghi nhận 292 tỷ doanh thu đền bù chênh lệch tỷ giá. Nhờ đó, NT2 đạt được KQKD 2022 tích cực với doanh thu tăng 43% và LNST tăng 65% so với năm 2021.

KQKD Q1/2023 tiếp tục tăng trưởng mạnh. Sản lượng Qc được giao cao hơn giúp NT2 tăng 8% sản lượng điện và 9% doanh thu so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng được mở rộng do giá khí đầu vào giảm nhẹ, trong khi đó NT2 vẫn duy trì được mức giá bán điện trung bình xấp xỉ mức cùng kỳ. Nhờ đó lợi nhuận gộp và LNST của NT2 trong Q1/2023 tăng trưởng lần lượt 36% và 47% so với cùng kỳ.

Triển vọng năm 2023 bị ảnh hưởng bởi việc đại tu. NT2 dự kiến sẽ phải dừng máy để tiến hành đại tu nhà máy trong tháng 9 và 10, điều này làm ảnh hưởng tới sản lượng điện và KDKQ năm 2023. Vì vậy, NT2 cũng đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 khá thận trọng với LNST giảm 46% so với thực hiện năm 2022.

Triển vọng của NT2 sẽ tích cực hơn trong dài hạn. Triển vọng sản lượng của NT2 giai đoạn 2024-2025 là khá tích cực nhờ El Nino quay trở lại và nhà máy không phải thực hiện đại tu. Bên cạnh đó, NT2 sẽ hết khấu hao máy móc thiết bị từ năm 2025 trở đi, do đó lợi nhuận của công ty có thể được gia tăng.

KHUYẾN NGHỊ: Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền, FPTS xác định giá mục tiêu của cổ phiếu NT2 là 31.700 đồng/cp.

NT2 đang phải đối mặt với một số rủi ro và kết quả kinh doanh nhiều khả năng sẽ sụt giảm trong năm 2023, FPTS đưa ra khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu NT2. Nhà đầu tư có thể xem xét mua cổ phiếu NT2 ở mức giá 28.500 đồng/cp.

YẾU TỐ CẦN THEO DÕI

Tình hình cung cấp khí tại khu vực Đông Nam Bộ. Hiện tại sản lượng thủy điện đang sụt giảm nên nhu cầu huy động từ các nhà máy nhiệt điện đang rất lớn. Tuy nhiên, triển vọng để NT2 gia tăng sản lượng sẽ gặp trở ngại nếu không đảm bảo được nguồn khí đầu vào. Hiện tại tình hình cấp khí tại khu vực Đông Nam Bộ đang chưa ổn định và còn nhiều vấn đề.

Cập nhật ngày 1/5/2022: BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu NT2, giá mục tiêu 27.100 đồng/cp

BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 27,100 VNĐ/CP cho năm 2022  dựa trên phương pháp EV/EBITDA mục tiêu = 6.0x.

BSC dự báo DTT và LNST trong năm 2022 của NT2 lần lượt đạt mức 7,495 tỷ VNĐ (+22% yoy) và 731 tỷ VNĐ (+37% yoy), EPS FW 2022 = 2,539 VNĐ/CP với giả định: (1) Sản lượng điện sản xuất năm 2022 đạt 3.52 tỷ kWh (+10% yoy) nhờ sự phục hồi trong 2H2022 khi La Nina kết thúc; (2) Giá nhập khí nhiên liệu trong năm 2022 đạt 9.1 USD/MMBTU (+16% yoy) và (3) Chi phí tài chính -69% yoy do không phải trả các khoản chi phí liên quan đến các khoản vay ngoại tệ.

Quan điểm đầu tư: Kỳ vọng phục hồi về KQKD của NT2 khi sản lượng điện hồi phục kể từ 2H2022; Dòng tiền ổn định từ năm 2022 giúp NT2 trả cổ tức ở mức cao hàng năm.

Rủi ro đầu tư: Sản lượng mảng nhiệt điện khí có thể tiếp tục chịu sự cạnh tranh từ mảng điện tái tạo. 

Cập nhật doanh nghiệp 

Trong năm 2021, NT2 ghi nhận DTT và LNST lần lượt đạt 6,150 tỷ VNĐ (+1% yoy) và 537 tỷ VNĐ (-15% yoy), tương đương với 80% và 115% kế hoạch năm 2021. 

Sản lượng điện sản xuất 2021 đạt 3.2 tỷ kWh (-18% yoy), hoàn thành 69% KH năm, do nguồn nhiệt điện khí toàn hệ thống bị giảm công suất huy động.

Chi phí lãi vay -47% yoy do NT2 đã hoàn thành trả hết nợ vay dài hạn có gốc ngoại tệ trong 2021. Tính đến cuối 2021, dư nợ vay của DN còn 210 tỷ VNĐ, chủ yếu là vay vốn lưu động.

 

Cập nhật ngày 26/3/2021: Sản lượng điện thấp, giá đầu vào cao tác động tiêu cực đến lợi nhuận

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - NT2 đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 tăng 26,4% YoY, đạt 7,7 nghìn tỷ đồng, với sản lượng đầu ra đạt 4,6 tỷ kWh (+16% YoY).

Tuy nhiên, NT2 đặt mục tiêu LNST chỉ đạt 462 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm đáng kể 26,1% YoY.

NT2 dự kiến chia cổ tức tiền mặt năm 2021E với tỷ lệ 15% mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tỷ suất cổ tức là 6,6% và tỷ lệ chi trả kỳ vọng là 94%. Mức cổ tức này thấp hơn nhiều so với dự báo của chúng tôi trước đó đối với năm 2021E là 2.500 đồng.

Sản lượng điện hợp đồng thấp hơn, giá khí tự nhiên cao hơn sẽ gây tác động tiêu cực đến lợi nhuận của NT2.

NT2 có thể đã được phân bổ 3,3 tỷ kWh sản lượng điện theo hợp đồng trong năm 2021, thấp hơn khoảng 11% so với năm 2020.

Sự tăng trưởng công suất lắp đặt của mảng năng lượng tái tạo vào năm ngoái đã dẫn đến nguồn cung điện cũng tăng theo. Chúng tôi kỳ vọng sự sụt giảm trong sản lượng điện theo hợp đồng (Qc) sẽ được bù đắp bởi sản lượng điện trên thị trường phát điện cạnh tranh (Qm) vốn sẽ có biên lợi nhuận thấp hơn vì giá khí tự nhiên được kỳ vọng sẽ tăng khoảng 20% YoY.

Yuanta điều chỉnh giảm dự báo doanh thu năm 2021E xuống -4,3% so với dự báo trước đó của chúng tôi, còn 7,5 nghìn tỷ đồng (+23% YoY). Đồng thời giảm 38,2% dự báo LNST năm 2021 còn 467 tỷ đồng (-25% YoY) do biên lợi nhuận gộp thấp hơn.

Dự báo LNST của chúng tôi thấp hơn so với các bên lần lượt là 1,9% đối với năm 2021E và 12,2% đối với năm 2022E, và chúng tôi là đơn vị khuyến nghị BÁN duy nhất dành cho NT2, theo thống kê của Bloomberg.

Xem xét KQKD năm 2020. LNST năm 2020 giảm 17,1% còn 625 tỷ đồng, phần lớn là do sự sụt giảm 20,5% trong doanh thu, còn 6.082 tỷ dồng. Mức này thấp hơn dự báo của chúng tôi 14%, phần lớn là do chi phí tài chính ròng tăng 18,5% YoY mặc dù NT2 đã thanh toán toàn bộ nợ dài hạn của công ty tính đến giữa năm.

Yuanta hạ khuyến nghị NT2 xuống BÁN sau khi điều chỉnh giảm 23,3% so với giá mục tiêu xuống còn 19.318 đồng do triển vọng kinh doanh của công ty nhạy cảm với việc giá khí tăng và nguồn cung điện trong nước khi mảng năng lượng tái tạo tăng trưởng mạnh mẽ.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)

NT2 được thành lập vào ngày 15/06/2007 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐH của Đại hội đồng cổ đông với vốn điều lệ ban đầu là 2.560.000.000.000 đồng. Hiện nay, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có vốn điều lệ 2.878.760.290.000 đồng.

Công ty là chủ đầu tư, quản lý và vận hành Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2. Nhà máy sử dụng công nghệ tiên tiến tua bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ F với cấu hình 2-2-1, bao gồm 2 tua bin khí, 2 lò thu hồi nhiệt và 1 tua bin hơi, tổng công suất đạt 750 MW.

NT2 chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn cao. NT2 có đội ngũ cán bộ kỹ sư, trình độ cao, nhiệt huyết. Trong quá trình hoạt động và phát triển, NT2 tập trung vào giá trị cốt lõi là sản xuất kinh doanh điện năng một cách hiệu quả.

NT2 là doanh nghiệp nhiều năm liên tiếp thuộc Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất do Forbes bình chọn, Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Doanh nghiệp vì người lao động… Mã cổ phiếu NT2 luôn thu hút nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán bởi sự minh bạch thông tin, tài chính ổn định và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

TẦM NHÌN
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 phấn đấu trở thành công ty phát điện độc lập hàng đầu trong thị trường điện Việt Nam; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tạo niềm tin vững chắc cho cổ đông.

SỨ MỆNH
Đảm bảo cung cấp điện năng thương phẩm ổn định, an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, bộ máy vận hành chuyên nghiệp để tạo ra những giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng và cổ đông.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
PVPower NT2 trở thành biểu tượng Thân thiện, Hiệu quả và An toàn.

Thân thiện
Công nghệ thân thiện với môi trường; thân thiện trong hợp tác, ứng xử; Tạo dựng và phát triển thương hiệu, bản sắc văn hóa doanh nghiệp, với tinh thần xây dựng công ty trở thành “mái nhà chung” cho tập thể CBCNV và địa chỉ đầu tư tin cậy cho các cổ đông.

Hiệu quả
Tập trung vào hoạt động cốt lõi, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, cơ cấu bộ máy tổ chức tinh gọn, thực hành tiết kiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đem lại hiệu quả thiết thực và bền vững cho Công ty và cổ đông.

An toàn
Đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định, tránh các sự cố máy móc thiết bị và con người; nhân sự được trang bị đầy đủ kiến thức an toàn sức khỏe môi trường.

SSI & Rồng Việt & FPTS & BSC & Yuanta
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc Mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: [email protected]. Trân trọng.