Fico Tây Ninh (Fico-YTL) ban hành Báo cáo Bền vững (ESG) năm 2023

MĂNG GIANG

09/11/2023 16:47

Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh (Fico-YTL) thông báo chính thức ban hành Báo cáo Bền vững (ESG) năm 2023.

 

fico-ytl-1699523151.jpg
Fico-YTL

Báo cáo Bền vững 2023 là bằng chứng cho cam kết lâu dài của Fico-YTL trong chiến lược theo đuổi sự phát triển bền vững. Báo cáo phản ánh tầm quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp của Fico-YTL về Môi trường, Xã hội và Quản trị (mô hình ESG). Đồng thời đây cũng là trọng tâm trong tầm nhìn của Fico-YTL về tương lai.

Fico-YTL đã kết hợp các hoạt động bền vững vào mô hình kinh doanh của mình và biến chúng thành đòn bẩy chính cho sự phát triển. Dựa trên phản hồi của các bên liên quan bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, Fico-YTL đã phát triển bốn trụ cột hình thành nên cốt lõi chiến lược bền vững của mình: • Góp Phần Xây Dựng Việt Nam Xanh Hơn • Hoạt Động Bền Vững • Hoạt Động Trách Nhiệm • Xây Dựng Năng Lực Và Cộng Đồng

Đây là năm đầu tiên Fico-YTL ứng dụng mô hình ESG để thực hiện Báo cáo nhằm cung cấp thông tin cập nhật về các hoạt động bền vững, và cái nhìn chi tiết về hiệu quả của doanh nghiệp theo cấu trúc bốn trụ cột của chiến lược Bền vững.

Với mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Fico-YTL sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động bền vững của mình.

Báo cáo Bền vững 2023 được ban hành dưới hai hình thức giấy và điện tử. Phiên bản điện tử được ban hành trên trang web chính thức của Fico-YTL:  https://fico-ytl.com

Nếu có thắc mắc hay cần thông tin về Báo cáo Bền vững 2023 của Fico-YTL, vui lòng liên hệ Phòng Truyền thông Doanh nghiệp tại [email protected] 

Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc Mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: [email protected]. Trân trọng.