Kết quả kinh doanh DGC (Hóa chất Đức Giang): 9 tháng 2022 lợi nhuận tăng 342%

VNDirect

20/10/2022 11:56

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE:DGC) công bố kết quả kinh doanh quý gần nhất với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng ấn tượng.

dgc-1617089874.jpg

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE:DGC) 

 

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2022, trong đó lợi nhuận vượt kế hoạch cả năm sau 9 tháng.

Doanh thu thuần quý 3 của DGC đạt hơn 3.695 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt hơn 1.513 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DGC lần lượt đạt 11.333 tỷ đồng và 4.917 tỷ đồng, tương ứng tăng 86% và tăng 342% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, DGC lên kế hoạch doanh thu hợp nhất là 12.117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 39% so với thực hiện năm ngoái. Như vậy sau 9 tháng, DGC đã hoàn thành 93,5% kế hoạch về doanh thu và vượt 40% kế hoạch về lợi nhuận.

Cập nhật quý 2/2022: lãi gấp 6 lần lên 1.894 tỷ

Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 96,3% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 21,6% lên 1.877 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 330% lên 2.125 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế tăng khủng lên 1.894 tỷ đồng, tăng 469% (gấp 5,7 lần) so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế, doanh thu Tập đoàn ghi nhận đạt 7.637 tỷ đồng, tăng 91,5%, lợi nhuận sau thuế tăng 440% (gấp 5,4 lần) lên 3.582 tỷ đồng. 

Theo giải trình của Công ty, doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 91,52% so với cùng kỳ năm trước do sản lượng sản xuất tăng, doanh thu các mặt hàng tăng, giá bán tăng (doanh thu Phốt pho vàng tăng 185%, doanh thu các mặt hàng phân bón tăng 62,8%, doanh thu WPA tăng 22,7%…).

Trong khi đó giá vốn các mặt hàng chỉ tăng 24,26% dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 313,98%. Doanh thu hoạt động tài chính (bao gồm lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá) tăng 193,7% so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, chi phí đầu vào khi giá khí và cước vận chuyển gia tăng trong thời gian gần đây sẽ gây áp lực dần lên biên lợi nhuận doanh nghiệp khi giá phân bón đang dần hạ nhiệt. 

 

 

Cập nhật quý 1/2022: mỗi ngày DGC lãi khoảng 16,5 tỷ đồng

Đại diện công ty ước tính lợi nhuận quý I đạt 1.500 tỷ đồng, vượt 7,1% so với quý IV/2021 (1.400 tỷ đồng) và gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước (292 tỷ đồng). Nếu đạt, tính ra mỗi ngày DGC lãi khoảng 16,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa là doanh thu cả năm đạt 6.000 tỷ đồng do tiềm ẩn biến động về giá cả thị trường và giá nguyên vật liệu.

Về tình hình triển khai dự án Đức Giang – Nghi Sơn, DGC dự kiến quý IV năm nay sẽ khởi công xây dựng. Hiện nay, việc giải phóng mặt bằng chưa giải quyết xong do gặp trở ngại Covid-19 và bất đồng của dân cư về báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Về nguồn cung của nguyên vật liệu đầu vào, đại diện tập đoàn khẳng định sẽ mua mỏ đá vôi tại Thanh Hóa để phục vụ cho dự án và dự phòng cho các phiên đấu giá. Tuy nhiên, đối với muối ăn, Hóa chất Đức Giang vẫn sẽ dựa vào sản phẩm nhập khẩu vì muối ăn trong nước không đạt chất lượng cho việc sản xuất phân bón.

Cập nhật quý 4/2021: Lợi nhuận 2.513 tỷ đồng, tăng 165%

Năm 2021, DGC thu về 9.550 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 53% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 165% và vượt 128% kế hoạch đề ra.

Sự tăng trưởng đến từ việc công ty duy trì nhà máy hoạt động hết công suất, đưa mỏ Apatit khai trương vào hoạt động làm giảm chi phí đầu vào, bên cạnh việc thị trường thế giới có nhiều biến động theo hướng có lợi cho các sản phẩm.

Trong năm qua, công ty tập trung cho dự án Đức Giang – Nghi Sơn, tăng tổng mức đầu tư lên 10.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý III/2022.

Cập nhật quý 3/2021: lãi ròng 478 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ

Trong quý 3/2021, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) ghi nhận sản lượng các mặt hàng chính như phốt pho vàng, axit photsphoric trích ly, phân bón đều gia tăng. Doanh thu theo đó tăng 35% so cùng kỳ, đạt 2,106 tỷ đồng.

Nhờ giá vốn tăng chậm hơn (22%), lãi gộp quý 3/2021 tăng đến 80%. Biên lãi gộp đạt 30.3%, tăng từ mức 22.9% cùng kỳ.

Trừ đi chi phí và thuế, DGC báo lãi ròng 478 tỷ đồng, gấp 2.1 lần cùng kỳ.

Có thể thấy tình hình kinh doanh của DGC vẫn tăng trưởng, sản xuất và tiêu thụ không bị ngừng do đại dịch Covid-19. Công ty cho biết đã đổi mới về công nghệ sản xuất, giúp tiết giảm chi phí điện năng, nguyên liệu đầu vào (như quặng apatit, than), dẫn đến giảm giá thành sản phẩm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DGC đem về 6,094 tỷ đồng doanh thu thuần và 1,084 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 31% và 62% so với cùng kỳ năm 2020. Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2021.

Cập nhật quý 2/2021: lãi ròng quý 2 ở mức 322 tỷ đồng, tăng 26%

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) ghi nhận sản lượng tiêu thụ quý 2/2021 gia tăng so cùng kỳ. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất tăng lần lượt 29% và 26%.

DGC cho biết trong quý 2/2021, sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón… của Công ty tăng so cùng kỳ. Doanh thu thuần đem về 2,038 tỷ đồng, tăng 29%.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, DGC báo lãi ròng quý 2 ở mức 322 tỷ đồng, tăng 26%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu của DGC ghi nhận tăng 29% so cùng kỳ, lên 3,989 tỷ đồng; lãi ròng đạt 606 tỷ đồng, tăng 36%.

Công ty cho biết doanh thu các mặt hàng, giá bán đều tăng trong khi sản xuất và tiêu thụ không bị dừng do dịch Covid-19. Đồng thời, do có đổi mới công nghệ sản xuất, DGC đã tiết giảm được chi phí điện năng/nguyên liệu hơn so với trước đây; điều này giúp giảm giá thành sản phẩm, lãi gộp tăng 25%.

Cập nhật quý 1/2021: lợi nhuận 291,9 tỷ đồng, tăng 46,2%

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã chứng khoán: DGC - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

Theo đó, trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.949,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 291,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 28,2% và 46,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 20,1% lên thành 22,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40,8% lên 430,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 42,4% lên 32,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 42,5% lên 114,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biết động không đáng kể.

Doanh nghiệp thuyết minh lợi nhuận tăng trong quý I/2021 do sản lượng tiêu thụ các mặt hàng Phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón tăng, dẫn tới doanh thu tăng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiết giảm chi phí điện năng, nguyên liệu đầu vào dẫn tới lợi nhuận gộp tăng.

CTCP Tập Đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC)

DGC không ngừng vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp.  

Được thành lập từ năm 1963, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiều năm qua được người tiêu dùng Việt Nam biết đến với nhãn hiệu bột giặt Đức Giang. Tiền thân là Công ty Hóa chất Đức Giang, một doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) trực thuộc Tổng cục hóa chất.

Sau khi được cổ phần hóa vào năm 2003, đến nay công ty đã đi đầu trong lĩnh vực hóa chất phosphate và đang hướng tới sản xuất các hợp chất phosphate để dùng trong lĩnh vực Dược phẩm.

DGC chủ yếu sản xuất bột giặt và chất tẩy rửa, các hoạt động này chiếm gần 70% doanh thu thuần của Công ty mẹ trong các năm 2012, 2013. Bên cạnh đó, DGC còn sản xuất và kinh doanh thương mại nhiều sản phẩm hóa chất khác như các sản phẩm H3PO4, hóa dược, hóa chất tinh khiết, hóa chất kỹ thuật…

Các sản phẩm của DGC được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 do Tập  đoàn GLOBAL (Anh Quốc) cấp, do vậy đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật  phục vụ  cho  phòng thí nghiệm  các nhà máy, trường học, viện nghiên cứu, bệnh viện, người tiêu dùng…

Đánh dấu bước phát triển vượt trội gần đây, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã tổ chức thành công buổi Khánh thành một tổ hợp hóa chất hiện đại ngang tầm khu vực, gồm 4 nhà máy với tổng mức đầu tư hơn 2000 tỷ đồng được đặt tại khu công nghiệp Tằng Loỏng của tỉnh Lào Cai, trong đó có một nhà máy sản xuất axit phosphoric với công suất 160,000 tấn/năm, một nhà máy sản xuất axit sunfuric với công suất 80,000 tấn/năm, một nhà máy sản xuất dicalcium phosphate (DCP) làm thức ăn chăn nuôi với công suất 50,000 tấn năm, một nhà máy sản xuất phân bón Supe Lân Đơn và phân bón MAP với công suất 200,000 tấn/năm

Axit phosphoric là nguyên liệu chính đầu vào để sản xuất các hợp chất Phosphate. Dựa trên thế mạnh của mình cùng với việc đầu tư một cách bài bản vào trung tâm nghiên cứu và phát triển tại công ty và nhờ có nguồn nguyên liệu sẵn có, Đức Giang đã nghiên cứu và sản xuất thành công một số hợp chất phosphate như DCP, SSP, MAP, FDCP. Đức Giang tự tin sẽ là một doanh nghiệp hàng đầu sản xuất được nguyên phu liệu trong ngành thức ăn chăn nuôi cũng như ngành nông nghiệp cạnh tranh được về chất lượng cùng với giá cả so với hàng có sẵn trong nước và hàng nhập khẩu.

VNDirect
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc Mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: b[email protected]. Trân trọng.