#

Cập nhật cổ phiếu LPB: 6 tháng 2021 lợi nhuận đạt 1.600 tỷ, tăng 101%, giá mục tiêu có thể tăng

Bản Việt

22/07/2021 15:46

Bản Việt hiện có đề xuất giá mục tiêu cho cổ phiếu LPB là 24.100VND và có khả năng điều chỉnh tăng theo KQKD mới.

lpb3-1620809100.jpeg
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2021

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2021 với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 4,8 nghìn tỷ đồng ( +48,6% YoY) và LNST đạt 1,600 tỷ đồng (+101% YoY).

LNST tăng ấn tượng chủ yếu là do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 45,8% YoY, (2) thu nhập phí thuần (NFI) tăng 86,4% YoY, (3) Lãi từ HĐKD ngoại hối tăng 2,2 lần YoY (từ mức cơ sở thấp), ( 4) Lãi 2 tỷ đồng từ chứng khoán đầu tư so với khoản lỗ 63 tỷ đồng trong cùng kỳ 2020 và (5) chi phí HĐKD (OPEX) tăng 6,5% YoY, thấp hơn nhiều so với mức tăng TOI, bị ảnh hưởng một phần bởi chi phí dự phòng tăng 185% YoY.

Tăng trưởng NII duy trì ở mức cao trong 6 tháng đầu năm 2021 nhờ NIM tiếp tục tăng trong quý 2/2021.

Thu nhập ngoài lãi (NOII) đạt mức tăng trưởng 75,2% YoY chủ yếu nhờ (NFI) tăng 105,4% YoY (bao gồm cả giao dịch ngoại hối).

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) 6 tháng đầu năm 2021 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi do OPEX được kiểm soát tốt.

Chất lượng tài sản được cải thiện trong quý 2/2021 - ngoại trừ lãi dự thu tăng nhẹ.

Bản Việt hiện có đề xuất giá mục tiêu cho cổ phiếu LPB là 24.100VND. Bản Việt cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo hiện tại cho LPB, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Nói cách khác, giá mục tiêu có thể tăng.

Bản Việt
Quý vị muốn đăng bài viết cổ phiếu - doanh nghiệp của mình hoặc đăng bài PR - IR xin gọi 0924.113837 hoặc gửi về email: benthanh919@gmail.com