Đánh giá cổ phiếu LPB: hạ khuyến nghị xuống KÉM KHẢ QUAN, giá mục tiêu 12.700 đồng/cp

Công ty Chứng khoán Bản Việt

24/09/2023 13:06

Công ty Chứng khoán Bản Việt điều chỉnh giảm giá mục tiêu (TP) cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) thêm 5,2% xuống 12.700 đồng và hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống KÉM KHẢ QUAN. Giá cổ phiếu của LPB đã tăng 40% trong 6 tháng qua. 

lpb2-1620809100.jpeg
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB).

TP thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do chúng tôi giảm 21.4% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 (lần lượt giảm -24,5%/-27,0%/-28,0%/-18,5%/-14,3% trong năm 2023/2024/2025/2026/2027), bù đắp một phần bởi cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2024 và hạ giả định chi phí vốn cổ phần của LPB do cập nhật chỉ số beta. 

Tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 của chúng tôi thấp hơn chủ yếu là do (1) tổng thu nhập từ lãi (NII) giảm 11,0% sau giả định thấp hơn của chúng tôi về NIM trung bình và (2) tổng thu nhập phí ròng (NFI) giảm 19,8% (bao gồm lãi từ kinh doanh ngoại hối) sau khi điều chỉnh giảm dự báo thu nhập phí từ bancassurance. Những điều chỉnh này được bù đắp một phần bởi (1) tổng chi phí HĐKD giảm 2,0% và (2) chi phí dự phòng giảm 2,3%.

Cập nhật ngày 25/5/2021: Giá đã tăng 60% trong 3 tháng qua

Công ty Chứng khoán Bản Việt điều chỉnh xếp hạng từ MUA thành KHẢ QUAN do giá cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) đã tăng 60% trong 3 tháng.

Dù vậy Bản Việt tăng giá mục tiêu thêm 44% lên 27.000 đồng/CP, chủ yếu do định giá cao hơn theo phương pháp thu nhập thặng dư dựa trên mức tăng trung bình 11,2% trong LNST giai đoạn 2021-2025 cùng với P/B mục tiêu cao hơn cho LPB do ROE trung bình cao hơn.

Điều chỉnh tăng dự báo LNST năm 2021/2022/2023 lên lần lượt 18,3%/10,7%/2,8% chủ yếu do (1) thu nhập lãi thuần (NII) trung bình 3 năm tăng 5,7% và (2) Thu nhập phí thuần (NFI) trung bình 3 năm tăng 15,5% (bao gồm Kinh doanh ngoại hối), bị ảnh hưởng một phần bởi chi phí dự phòng trung bình 3 năm tăng 28,7% và chi phí HĐKD (OPEX) trung bình 3 năm tăng 0,2%.

Nhiều khả năng LPB sẽ huy động thành công vốn mới từ nhà đầu tư nước ngoài thông qua phát hành riêng lẻ vào cuối năm 2021 là 66,7 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/CP (so với dự báo 59,6 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/CP trước đây).

LPB sẽ tham gia một hợp đồng bancassurance độc quyền mới vào đầu năm 2022 sau khi hợp đồng 5 năm với Dai-ichi Life hết hạn. LPB sẽ nhận và ghi nhận toàn bộ phí trả trước từ hợp đồng bancassurance độc quyền mới vào năm 2022. Giả định cho khoản phí tiếp cận là 1,900 tỷ đồng.

Rủi ro: (1) LPB không thể tăng vốn cổ phần mới thông qua các đợt chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài vào năm 2021; (2) LPB không ký được hợp đồng bancassurance mới thay thế hợp đồng với Dai-ichi Life vào đầu năm 2022; (3) các phòng giao dịch bưu điện (PTO) được nâng cấp không mang lại doanh thu như mong đợi.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã LPB)

LPB tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cổ đông sáng lập của LienVietPostBank là Công ty Cổ phần Him Lam, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt, Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt.

Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chính thức trở thành Cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank.

Hiện nay, với số vốn điều lệ hơn 12.385 tỷ đồng và mạng lưới phủ khắp toàn quốc, LienVietPostBank là một trong các Ngân hàng Thương mại Cổ phần lớn nhất tại Việt Nam.

LienVietPostBank định hướng xây dựng thương hiệu mạnh trên cơ sở phát huy nội lực, hoạt động minh bạch, gắn xã hội trong kinh doanh.

Công ty Chứng khoán Bản Việt
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc Mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: [email protected]. Trân trọng.