Định giá cổ phiếu ACV: BSC duy trì khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 100.000 đồng/cp

BSC & VCBS & Bản Việt

21/01/2023 15:24

BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu ACV, đưa ra giá mục tiêu năm 2023 là 100,000 VND/CP, dựa trên phương pháp EV/EBITDA mục tiêu = 20-21x.

QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ                                          

So với Báo cáo trước đó, BSC điều chỉnh tăng dự báo năm 2023 chủ yếu đến từ (1) sản lượng hành khách phục hồi vượt +16% kỳ vọng, (2) mặt bằng lãi suất tiền gửi tăng +1.5%. Tuy nhiên, BSC chiết khấu 12% EV/EBITDA mục tiêu (từ 22-23x xuống 20-21x) trong bối cảnh lãi suất chiết khấu tăng.
DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Trong năm 2022, BSC dự báo ACV ghi nhận doanh thu đạt 14,831 tỷ VND (+212% yoy), NPATMI của ACV đạt 6,925 tỷ VND (+1343% yoy), tương đương EBITDA FWD = 7,743 VNĐ/CP, EV/EBITDA FWD = 20.8x.
Trong năm 2023, BSC dự báo ACV ghi nhận doanh thu đạt 18,692 tỷ VND (+37% yoy), NPATMI của ACV đạt 7,745tỷ VND (+12% yoy), EBITDA FWD = 9,391 VNĐ/CP, EV/EBITDA FWD = 17.2x.
So với Báo cáo trước đó, BSC điều chỉnh:

Tăng sản lượng hành khách nội địa từ 80 triệu lượt lên 91.6 triệu lượt (+15% so với dự báo cũ) trong năm 2022, và từ 82 triệu lượt lên 91.9 triệu lượt (+12% so với dự báo cũ) trong năm 2023.
Tăng sản lượng hành khách quốc tế từ 7.9 triệu lượt lên 10.8 triệu lượt (+37% so với dự báo cũ) trong năm 2022, và từ 15.5 triệu lượt lên 17.4 triệu lượt (+12% so với dự báo cũ) trong năm 2023.
Giảm biến động tỷ giá JPY/VND trong năm 2022 từ -14% yoy lên – 11% yoy từ do đồng JPY tăng giá trong Quý 3.
Tăng lãi suất tiền gửi thêm 1.5% trong năm 2023 do mặt bằng lãi suất huy động tăng.
TRIỂN VỌNG KINH DOANHH 2022-2023

Hoạt động kinh doanh cốt lõi khả quan nhờ mạng đường bay quốc tế phục hồi.
CATALYSTS

(1)  Dự án Long Thành, Tân Sơn Nhất T3, Nội Bài T2 mở rộng đi vào hoạt động. (2) Chuyển sàn HOSE sau khi quyết toàn thành công vốn nhà nước. (3) Thị trường Trung Quốc hồi phục.

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Kết thúc 9T.2022, ACV ghi nhận DTT = 9,725 tỷ VNĐ (+156% yoy), NPATMI cho cổ đông ACV = 5,164 tỷ VNĐ (+3,060% yoy). Nguyên nhân đến từ việc sản lượng hành khách +179% yoy trong bối cảnh các đường bay quốc tế phục hồi.
Thu nhập tài chính + 52% yoy do lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ đến từ khoản vay JPY. Tính đến hết Q3. 2022, đồng JPY mất giá -20% YTD.
Biên lợi nhuận gộp đạt mức 48% trong khi -16% cùng kỳ do sản lượng phục hồi.
RỦI RO: (1) JPY tăng giá

Cập nhật ngày 10/10/2022: BSC khuyến nghị MUA, giá trị hợp lý 105.000 đồng/cp

ACV hiện có lượng tiền mặt lớn khoảng 32.700 tỷ VND đang gửi tiết kiệm ngân hàng. Với việc lãi suất tiết kiệm có xu hướng tăng thì việc có lượng lớn tiền mặt gửi tiết kiệm sẽ mang lại lợi nhuận tốt cho ACV

BSC khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu ACV với giá trị hợp lý năm 2023 là 105,000 VND/CP, dựa trên phương pháp EV/EBITDA, với EV/EBITDA mục tiêu = 22x, cao hơn so với trung bình giai đoạn 2016-2019 = 18-19x. 
 
DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Trong năm 2022, BSC dự báo ACV ghi nhận DTT = 12,034 tỷ VND (+153% yoy), NPATMI của ACV= 6,495 tỷ VND (+1254% yoy), tương đương EBITDA FWD = 6,997 VNĐ/CP (+1367% yoy), EV/EBITDA FWD = 27.1x. Trong năm 2023, BSC dự báo ACV ghi nhận DTT = 16,513 tỷ VND (+37% yoy), NPATMI của ACV = 6,499 tỷ VND (+0% yoy), EBITDA FWD = 9,374 VNĐ/CP (+34% yoy), EV/EBITDA FWD = 20.2x, dựa trên giả định:
 
1. Hoạt động hàng không:

Sản lượng khách nội địa = 80 triệu lượt/ 82 triệu lượt khách trong năm 2022/2023, tương đương 108%/110% năm 2019.

Sản lượng khách quốc tế = 7.9 triệu lượt/15.5 triệu lượt khách trong năm 2022/2023, tương đương 28%/55% năm 2019. Giá dịch vụ bình quân (không tính tài sản khu bay) + 51% yoy trong năm 2022. Sang năm 2023, giá dịch vụ bình quân + 16% yoy do tỷ trọng hành khách quốc tế tăng +7% điểm trong cơ cấu. 

2. Hoạt động phi hàng không:

BSC giả định doanh thu dịch vụ cho thuê mặt bằng, quảng cáo +5% yoy trong năm 2022/2023.

Doanh thu dịch vụ bến bãi, tiện ích, phục vụ khách VIP, F,C + 177% yoy/ 14% yoy, nhờ sản lượng hành khách + 175% yoy/ 13% yoy trong năm 2022/2023.

3. Biên lợi nhuận gộp:

Trong năm 2022, biên lợi nhuận gộp = 51% nhờ chi phí khấu hao giảm 230 tỷ VNĐ do một số sân bay hết khấu hao, chi phí nhân viên + 20% yoy – theo giả định 1H.2022, các chi phí còn lại +2-5% yoy. 

Trong năm 2023, biên lợi nhuận gộp = 63% nhờ chi phí khấu hao giảm 210 tỷ VNĐ, chi phí nhân viên giả định + 10% yoy, các chi phí còn lại +2-5% yoy. Theo ước tính của BSC, phần thiết bị nhà ga/sân đỗ/đường lăn của T2 Nội Bài có thể sẽ hết khấu hao từ năm 2022-2024 (bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2014, thời gian khấu hao: 7-8 năm). BSC giả định chi phí khấu hao giảm 200-300 tỷ VNĐ trong năm 2023. 

4. Doanh thu/chi phí tài chính

Trong năm 2022, doanh thu tài chính = 3,628 tỷ VNĐ (+12% yoy), nhờ lãi từ tiền gửi = 1,664 tỷ VNĐ (-4% yoy), lãi từ chênh lệch tỷ giá = 1,871 tỷ VNĐ (+33% yoy) dựa trên giả định tỷ giá JPY/VND -14% yoy.

Trong năm 2023, doanh thu tài chính = 1,364 tỷ VNĐ (-62% yoy), trong đó, lãi từ tiền gửi = 1,271 tỷ VNĐ (-24% yoy) với giả định: khoản tiền gửi, và đầu tư ngắn hạn giảm 50% yoy, tương đương 40,000 tỷ VNĐ do hoạt động đầu tư mới LTIA. 

TRIỂN VỌNG KINH DOANHH 2022-2023: HĐKD cốt lõi khả quan nhờ mạng đường bay quốc tế phục hồi. 

CATALYST

(1) Dự án Long Thành, Tân Sơn Nhất T3, Nội Bài T2 mở rộng đi vào hoạt động.

(2) Chuyển sàn HOSE sau khi quyết toàn thành công vốn nhà nước.

(3) Thị trường Trung Quốc hồi phục. 
 

Cập nhật ngày 20/7/2022: cơ hội tới khi lãi suất tăng mà lại đang có 32.700 tỷ gửi ngân hàng

✓ Lợi nhuận ACV ghi nhận tăng khoảng 2.500 tỷ do chênh lệch tỷ giá JPY : ACV vay nợ dài hạn với khoản vay lớn 13.565 tỷ bằng đồng JPY nên khi đồng JPY giảm giá so với VND, ACV sẽ được hưởng lợi

✓ ACV hiện có lượng tiền mặt lớn khoảng 32.700 tỷ VND đang gửi tiết kiệm ngân hàng: Với việc lãi suất tiết kiệm có xu hướng tăng thì việc có lượng lớn tiền mặt gửi tiết kiệm sẽ mang lại lợi nhuận tốt cho ACV

✓ Hoạt động kinh doanh dần phục hồi trong nửa cuối năm

Chiến lược đầu tư cổ phiếu

✓ Diễn biến giá trong gia đoạn từ đầu tháng 7 có xu hướng tích lũy bám sát và dần bẻ cong đường trung bình động MA20.

✓ Các chỉ báo MACD và RSI cũng cho tín hiệu mua tích cực kèm theo đường DI+ đang có xu hướng tăng mạnh trên 25 báo hiệu nhịp phục hồi tốt có thể diễn ra.

✓ Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị: Với diễn biến hiện tại, các nhà đầu tư có thể giải ngân 1 phần tại vùng giá 80 và gia tăng tỉ trọng khi giá có dấu hiệu vượt vùng kháng cự này và đặt giá mục tiêu quanh khu vực 90 - 95

Cập nhật ngày 9/3/2021: Hưởng lợi từ sự phục hồi ngành hàng không, giá mục tiêu 86.800 đồng/cp

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) khuyến nghị KHẢ QUAN đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và nâng giá mục tiêu lên 86.800 đồng/cổ phiếu.

screenshot-2021-03-09-at-073105-1615249877.png

BSC & VCBS & Bản Việt
Quý vị có nhu cầu Hợp tác hoặc Mua lại mạng xã hội đã cấp phép này, xin gọi 0924.113837 hoặc liên hệ qua email: [email protected] Trân trọng.