#

Cập nhật cổ phiếu TPB: KQKD 6 tháng 2021 tốt, giá đang hấp dẫn, mục tiêu 38.690 đồng/cp

Công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC

25/07/2021 08:31

Ở mức giá hiện tại là 33.000 đồng/cp, TPB đang giao dịch ở mức hấp dẫn.

tpb5-1619333530.jpeg
TPB công bố KQKD Quý 2/2021 khả quan

TPB công bố KQKD Quý 2/2021 khả quan với LNTT tăng mạnh 54,6% YoY lên 1.584,6 tỷ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng cao hơn ngành, NIM mở rộng, tăng trưởng thu nhập từ phí và banca tốt và CIR thấp.

Thu nhập lãi thuần mạnh (+43,2% YoY) TPB đạt tăng trưởng tín dụng tốt cuối Quý 2/2021 là 9,5% YTD, cao hơn mức 5,5% toàn ngành, nhờ cho vay khách hàng tăng trưởng 10,2% YTD lên 132.204 tỷ (+6,3% QoQ); TPB tiếp tục cho thấy nỗ lực kiểm soát chất lượng tín dụng: Cho vay MMLC (-0,1% YTD), SME (+10,9% YTD) và cá nhân (+13,2% YTD).

 

Cho vay mua nhà tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng

Trong cho vay cá nhân, cho vay mua nhà tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng (+27,2% YTD), cho vay mua xe tiếp tục giảm (-1,8% YTD) và thẻ tín dụng (-7,0% YTD). Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp giảm nhẹ 7,7% QoQ xuống 11.627 tỷ.

Tiền gửi của khách hàng tăng mạnh 13,9% YTD đạt 132.070 tỷ. CASA duy trì mở rộng lên mức 18,4% (+30 bps QoQ), nhờ vào nền tảng ngân hàng kỹ thuật số ưu việt và sự mở rộng cơ sở khách hàng vững chắc của TPB lên 3,89 triệu (+21,9% YoY; +9,1% YTD).

NIM tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay NIM Quý 2/2021 tăng lên mức 4,79% (+14 bps QoQ; +59 bps QoQ), chủ yếu do chi phí huy động thấp ở mức 3,50% (-28 bps QoQ; -83 bps YoY) bù đắp nhiều hơn mức giảm lợi suất tài sản sinh lãi là 8,28% (-14 bps QoQ; -17 bps YoY). Các mảng kinh doanh cốt lõi ngoài lãi tăng trưởng lành mạnh 

Thu nhập phí thuần tăng trưởng mạnh 159,4% YoY lên 412,6 tỷ, trong đó hoa hồng banca thuần là điểm nhấn chính trong Quý 22021, duy trì đà tăng trưởng vững chắc đạt kỷ lục mới ở mức 252,9 tỷ (+32,3% QoQ; + 95,5% YoY), trong khi đó phí từ dịch vụ thanh toán thuần khả quan tăng 66,3% QoQ lên mức 100,5 tỷ (+266,6% YoY từ nền thấp do TPB tích cực hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong Quý 2/2020).

Lỗ kinh doanh ngoại hối thu giảm 42,4% YoY từ mức cơ sở cao xuống 159,3 tỷ, nhưng cải thiện đáng kế từ mức lỗ 2,1 tỷ trong Quý 1/2021.

Lãi từ chứng khoán đầu tư Quý 2/2021 đạt 279,5 tỷ (+3,5 QoQ; +52,6% YoY từ nền so sánh cao Quý 2/2020).OPEX tiếp tục được tối ưu hóa - CIR được khống chế ở mức 36% Chi phí hoạt động Quý 2/2021 tăng 24,8% YoY lên 1.237,8 tỷ, so với tổng thu nhập hoạt động là 3.434,7 tỷ (+39,7% YoT). CIR Quý 2/2021 xu hướng giảm xuống 36,0% so với 35,2% tại Quý 1/2020 và 40,0% tại Quý 2/2020.Các tỷ lệ thanh khoản ở mức khả quan

Cuối Quý 2/2021, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của TPB ở mức thấp 17,47%; tỷ lệ LDR theo quy định cũng ở mức thấp là 64,75%. Tỷ lệ an toàn vốn CAR ở mức tốt là 12,85%.

Điều này cho phép TPB thâm nhập sâu hơn vào các mảng cho vay có tỷ suất sinh lợi tốt hơn, như cho vay mua nhà.

Chất lượng tài sản cải thiện mạnh mẽ

LLRC ở mức cao kỷ lục mới Cuối Quý 2/2021, nợ xấu của TPB (Nhóm 2-5) giảm 5,5% YoY xuống 3.457 tỷ (2,61% dư nợ). Cụ thể, NPL từ Nhóm 3-5 giảm xuống 1,15% (-4 bps QoQ; -3 bps YoY). Nợ nhóm 2 giảm mạnh xuống 1.938 tỷ (-10,7% QoQ; +19,4% YoY).

TPB tích cực xóa 400,5 tỷ nợ xấu trong kỳ, nâng tổng mức xóa nợ xấu 6T/2021 lên 710,1 tỷ. Chi phí dự phòng Quý 2/2021 tăng 38,6% YoY lên 612,2 tỷ (+56,6% QoQ), nâng LLRC lên mức cao mới 144,8%, so với mức 134,2% Quý 4/2020.

Cuối Quý 2/2021, nợ tái cơ cấu tiếp tục giảm đáng kể 27,2% QoQ xuống 1,268 tỷ (0,95% dư nợ). Nợ tái cấu trúc giảm ở tất cả các nhóm khách hàng: MMLC (-10,5% QoQ), SME (-2,4% QoQ) và cá nhân (-75,4% QoQ).

Duy trì OUTPERFORM và giá mục tiêu 38.690 đồng/cp

Công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC hiện dự báo LNTT năm 2021-22 cho TPB là 5,8 nghìn tỷ (+33,1% YoY) và 6.9 nghìn tỷ (+18,1% YoY).

Ở mức giá cổ phiếu hiện tại là 33.000 đồng/cp, TPB đang giao dịch ở mức P/B một năm (tính đến giữa năm 2022) là 1,41x, mà chúng tôi cho là hấp dẫn, so với mức tăng trưởng lợi nhuận CAGR giai đoạn 2020-22 là 25,4% và ROE dự phóng trung bình trên 23%.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC
Quý vị muốn đăng bài viết cổ phiếu - doanh nghiệp của mình hoặc đăng bài PR - IR xin gọi 0924.113837 hoặc gửi về email: benthanh919@gmail.com